Ministrul Adrian Oros: declaraţie la Consiliul de miniștri Agricultură și Pescuit, 28 – 29 iunie 2021, la Luxemburg

Oros: ”Este foarte importantă dimensiunea ecologică și socială a Politicii Agricole Comune, dar nu trebuie să uitam nicio clipă dimensiunea economică. Trebuie să mergem acasă să le spunem fermierilor care sunt condițiile, care sunt regulile în următorii ani. Ei au nevoie de certitudini și de resurse just alocate. Iar noi avem nevoie de fermieri stabili care să producă hrană sănătoasă și accesibilă pentru consumatorul european”

Declarația Consiliului privind simplificarea PAC, INTERVENȚIA MINISTRULUI ADRIAN OROS:

”Apreciem determinarea COMISIEI și a PREȘEDINȚIEI în a identifica un compromis asupra pachetului de reformă, dar considerăm că mai multe aspecte incluse în cadrul noii PAC, spre exemplu dimensiunea socială, merg în sens opus simplificării. Deși ne-am exprimat dezacordul față de această nouă condiționalitate, care nu intră în sfera de competență a Politicii Agricole, îmi exprim convingerea că în regulamentele secundare vom identifica formule de implementare, care să nu conducă la sancționarea excesivă a fermierilor.

Un aspect important pentru buna gestionare a plăților directe îl reprezintă flexibilitatea și subsidiaritatea regăsite în modalitatea de aplicare a schemelor și măsurilor de sprijin a fermierilor. În acest context, apreciez eliminarea propunerii PE de plafonare a plăților directe și a investițiilor din pilonul 2, precum și a limitării doar la dimensiunea medie națională a exploatațiilor, cât și acordul atins la procentul minim de 10 % de reorientare a bugetului pentru plățile directe către fermele mici, mijlocii și de familie, care pentru noi sunt foarte importante.

În spiritul compromisului putem accepta creșterea propusă de PREȘEDINȚIE la 35% pentru mediu în FEADR, dar considerăm în continuare că o contabilizare de minimum 60% din zonele cu constrângeri naturale (ANC) ar trebuie aplicată.

Apreciem eliminarea condiționărilor bugetare din pilonul II pentru investițiile verzi. În ceea ce privește angajamentul statelor membre de a se alinia la obiectivele Acordului verde european și a strategiilor subsecvente suntem de acord cu menționarea prevederii la nivel de considerent, cu precizarea că se impune clarificarea urgentă a modului în care COMISIA va evalua consistența si contribuția Planurilor strategice la realizarea acelor obiective.

Putem accepta pre-alocarea pentru eco-scheme de 25%, cu posibilitatea menținerii unui număr cât mai mare de flexibilități în vederea evitării pierderilor de fonduri.

Referitor la sprijinul cuplat, apreciem menținerea procentului de 13%+2%, dar, deși am luat notă de explicațiile COMISIEI referitoare la eliminarea cartofului de masă, considerăm că o asemenea abordare nu este corectă, aici susținem abordarea Bulgariei și Sloveniei.

Mulțumim PREȘEDINȚIEI pentru menținerea derogărilor de la GAEC 8 și 9, privind exceptarea fermelor sub 10 ha. Totodată, apreciem eliminarea procentului de 10% propus de către PE la GAEC9 pentru biodiversitate și includerea acestuia la nivel de considerent.

Menținerea intervențiilor pentru micii fermieri la articolele 64-69 este esențială pentru RO. Referitor la plata pentru micul fermier din cadrul FEGA susținem ca plata să rămână voluntară, iar limita să poată fi stabilită de statul membru până la zece hectare, în funcție de structura agricolă economică specifică și a dimensiunii pachetelor financiare pentru plăți directe.

Referitor la investițiile în infrastructura de irigații, considerăm că textul mai poate fi îmbunătățit și clarificat la nivel tehnic din perspectiva eligibilității investițiilor.

Nu suntem pe deplin mulțumiți de compromisul asupra pachetului de reformă, dar trebuie să încheiem acest acord cât mai curând și să finalizăm programele naționale strategice. Este foarte importantă dimensiunea ecologică și socială a Politicii Agricole Comune, dar nu trebuie să uitam nicio clipă dimensiunea economică. Trebuie să mergem acasă să le spunem fermierilor care sunt condițiile, care sunt regulile în următorii ani. Ei au nevoie de certitudini și de resurse just alocate. Iar noi avem nevoie de fermieri stabili care să producă hrană sănătoasă și accesibilă pentru consumatorul european”.

Citește și...

Cele mai recente